Zgon bliskiej osoby

Zgon w domu

Ornament

Należy zadzwonić po lekarza z przychodni rejonowej, który wystawi kartę zgonu. W przypadku godzin nocnych po lekarza z pogotowia.

Ornament

Powiadomić zakład pogrzebowy tel. 56 652 90 84 w celu przewiezienia ciała do chłodni.

Zgon w szpitalu

Ornament

Odebrać kartę zgonu ze szpitala. Zgłosić się do zakładu pogrzebowego w celu ustalenia terminu i przebiegu ceremonii pogrzebowej.

Ornament

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (w mieście w którym nastąpił zgon) po akt zgonu.